13 Mei, Mérida - Madrid

Natuurlijk begint in een Refugio met meerdere Pelgrims het gerumoer al voor 6:00 uur. Gewoon laten gaan tot om 7:30 uur alleen de fietsers nog over zijn. Fietsers vertrekken altijd pas na 8:00 uur. Buiten de herberg voor de laatste keer de gestileerde stenen paal van de Vía de la Plata. Nog 735 km mooie kilometers naar Santiago. Vooral het laatste stuk via Sanabria is prachtig. Met enig weemoed wordt er afscheid van genomen (eerder te lezen bij de Vía de la Plata).


Afscheid van de route


Rustig op pad om op de Plaza de España een open koffiezaak vinden, wat op de vroege morgen in Spanje altijd tegenvalt. De trein naar Madrid vertrekt pas om 13:16 uur dus tijd genoeg om rond te kijken. De bekende monumenten van Mérida zijn het bij elkaar liggende Romeins Theater en Amfitheater. Prima gelegenheid om dit mee te pakken. Normaal en route gebeurt dit minder snel waardoor eigenlijk veel gemist wordt. Tot nu toe zijn vooral Moorse gebouwen en sporen bekeken. Nu terug naar de Romeinse oorsprong, het mooist bewaard van heel Spanje.


Na wat zoeken wordt het complex ook weer op goede loopafstand gevonden. De entree is met 6 Euro beslist laag en het geheel blijkt zeer de moeite waard.Misschien kan met hetzelfde kaartje ook de andere momenten bezocht worden!

De rugzak mag in het gebouwtje gestald worden bij de portier zodat het onbelemmerd genieten is. Eerst door de mooi aangelegde en onderhouden tuinen. Op de modale dinsdagochtend is het rustig. Alleen een schoolklas en enkele toeristen trekken rond.


Mooi aangelegde entree


Vanuit de tuinen zo de theaters in. Aan de rechterzijde het Romeins theater waar muziek, dans - en toneelopvoeringen uitgevoerd werden. Aan de linkerzijde het Amfitheater waar meer volksspelen met gladiatoren, dieren en mensen gehouden werden.

Ingang naar de theaters


Overweldigend is de sfeer die je zo terugzet naar het begin van de jaartelling. Het geheel is gedeeltelijk gerestaureerd maar wel zorgvuldig en waarheidsgetrouw.


Romeins theater


Door de gangetjes, over en onder de tribunes, overal kan gekeken worden en het wonder van de Romeinse bouwkunst bewonderd.


Verbinding tussen de beide theaters


Een mooie onderdoorgang voert naar de ernaast liggende Amfitheater dat veel groter is. Hier werd het volk zoet gehouden met de bekende brood en spelen waar de Romeinen zo gek op waren. 15.000 bezoekers konden in het oorspronkelijke theater een plaats vinden strikt naar rangen en stand gescheiden in één van de 3 tribuneringen.


Amfitheater


Bij de trappen zijn verschillende typen gladiatoren uitgebeeld die indertijd voor het dodelijke vermaak moesten zorgen.


Ingang Amfitheater


Het best bewaard is het Romeins theater. De liefhebber kan gemakkelijk enkele uren genieten!


Romeins Theater en Amfitheater van MéridaRomeins Theater

Na de oprichting van Emerita Augusta in 25 voor Christus door Keizer Octavia Augusta werd de stad één van de belangrijkste steden van Spanje, als hoofdstad van de Romeinse Provincie Hispanica Lusitania. Consul Marco Vipsanio Agrippa opende in 15 VC het Romeinse theater. De eeuwen daarna regelmatig vergroot en aangepast zoals door Trajano in de 2e eeuw na Christus en Constantino in 330.
De opkomst van de nieuwe godsdienst het Christendom luidde het einde in van de theaters. Voor de Christenen was dit vermaak te werelds en zondig, waarna de arena volgestort werd met zand zodat alleen het bovenste gedeelte van de tribunes overbleef. Dit werden de 7 zetels genoemd waar later verschillende Moorse heersers beslissingen namen voor de stad.


    

Scaenae frons


Het is een typisch Romeins theater halfrond met een doorsnede van 86 m en plaatsen voor 6000 toeschouwers. De tribunes (Cavea) waren opgebouwd in 3 zones voor de verschillende standen.


Cavea opgebouwd in 3 zones; Uma (onderste) Media en Summa (bovenste)


Het podium is één van de mooiste overgebleven uit de oudheid. 63 m lang, 17,5 m hoog en 7,5 m diep. Het bestaat uit Korinthische zuilen, naar de oorsprong van de Griekse theaters, met erachter een ommuurde landschaptuin.


    

De opgegraven beelden staan vooral in het museum


In 1910 is men begonnen met opgravingen, waarbij zuilen, beelden en bouwmateriaal werden gevonden vooral van het podiumgebouw (scaenae frons). In 1960 – ’70 is het geheel gerestaureerd met een gedeelte van de tribunes. Alleen de hoogste plaatsen liggen er vervallen bij. Jaarlijks worden festivals met classic theater gehouden.Het gehele complex staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco.


Amfitheater


Amfitheater

Was nog populairder dan het Romeins theater. Specifiek voor volksvermaak werd het in gebruik genomen in 8 VC. Hier streden gladiatoren, dieren en mensen. Bovendien vonden er terechtstellingen plaats en werden lijfstraffen als openbaar vermaak uitgevoerd.

Het heeft een centrale ellipsvormige arena met tribunes voor 15.000 bezoekers. Elke tribune had weer 3 zones voor de verschillende standen, waarvan alleen de onderste bewaard is.De afmeting is aan de buitenring 126 bij 102 m. De arena 64 bij 21 m. Ook voor dit theater was het met de komst van de Christenen afgelopen en is jarenlang gebruikt als steengroeve.


Gebruikt als steengroeve


    

Indrukwekkend parkGladiatoren waren misdadigers, krijgsgevangenen of slaven. Later ook vrijgeborenen. Ze waren goedgetraind en werkten als lijfwachten van de heersers. Als een wedstrijd onbeslist was, of niet dodelijk verloren, mochten ze meestal de arena levend verlaten, (missus = heengezonden), later steeds vaker sine missione = zonder genade. Vaak mocht het publiek het lot aangeven (pollice verso) met gedraaide duim. Christenen waren mordicus tegen Gladiatorenspelen. Vanaf eind 300 werd het definitief verboden.


Na een uurtje de rugzak weer opgepakt, de stad in en uiteindelijk het station gezocht.

Om 13:16 uur de trein met een gereserveerde plaats in één ruk naar Madrid Atocha, waar om 18:19 uur aangekomen wordt. Vanaf hier is het langs het Retiropark maar een klein eindje naar de Calle de Huertas 21 waar de backpack Hostal; La Posada de las Huertas, gevestigd is. Enige jaren geleden tijdens de Camino de Levante had ik er geslapen en stond nog steeds in het systeem!. Alleen het paspoortnummer klopte niet meer.


Voor 15 Euro een prima bed met ontbijtje. Je hoeft de buurt niet uit om lekker te eten en een prima avond te verbrengen. De avond is zo noordelijker toch al aanzienlijk koeler dan in Mérida.

tab