2 Juni, Méry-sur-Seine - Troyes 28,6 km

Om 7:00 uur klinkt een half uur gezang van beneden. De broeders houden hun ochtenddienst. Hier wordt niet aan deelgenomen omdat het een vorm van onwaarachtig forceren zou zijn. Aan tafel wordt er aan gehint. Het ontbijt is simpel maar voldoende om goed op pad te gaan, na de broeders voor hun goede diensten bedankt te hebben.


Méry-sur-Seine – Troyes 28,6 km


Het kanaal maakt een slinger om Méry heen en kan niet missen. Lange stukken liggen voor ons. Het fietspad blijft rustig en mooi.


Kanaal weer opgezocht


Heerlijk wandelweer stapt vlot weg. Maar 23 km kanaal is wat veel. Een enkele keer worden flauwe bochten gemaakt. Een voordeel wel; mislopen kan niet. Na een uurtje lopen komt er meer water in het kanaal, dat zijdelings overloopt naar de Seine aan de rechterzijde. Dit is meteen te zien aan het verdwijnen van de plompebladen.


Stromend water in het kanaal

De sluisjes worden opgeknapt zodat de pleziervaart er door kan. Een passerend echtpaar op elektrische fietsen zit even verder in het zonnetje op een bankje. Nederlanders uit Utrecht die op een camping staan. Een vrolijk gesprek ontstaat waarbij Frankrijk ontleed wordt. Hup verder maar weer.


Wel veel kanaal


   

Valeriaan of Valeriana officinalis

Vaste plant uit de kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae. Bloeit juni – juli en september wit/roze in trosvorm. Hoogte 60 – 200 cm. Kale stengel met geveerde bladeren die twee aan twee staan. Groeit op vochtige humusrijke plaatsen langs waterkanten in de zon.

Erkend kruid werkzaam ter kalmering bij nervositeit en hysterie, tegen slaapproblemen en angsten.


De uren tikken weg en de kilometers ook. Elke 500 m staat een paaltje dat de resterende afstand aan geeft. Niet op letten; schiet niet op. Voordeel van het stromend water is dat de muggen praktisch afwezig zijn.


Troyes nog 13,5 km


Payns is een bekende naam. De stichter van de Tempeliers Hugues de Payns kwam hier vandaan. Een museum is te bezoeken maar Troyes trekt harder.


Hugues de Payns en de Tempeliers (1078 – 1136)

Oprichter en eerste Grootmeester van de Orde van de Tempeliers.Tijdens de 1e Kruistocht (1096 – 1099) vocht hij als Ridder bij Godfried van Bouillon in Jeruzalem. Hij keerde in 1108 terug als Vazal van Hugo I van Champagne. Met 9 vooraanstaande Ridders (vooral familie uit Noord Frankrijk) stichtte hij de monniken/ridderorde van de Tempeliers in 1118. Het doel was Pelgrims naar het Heilige Land te beschermen. Ze voerden een Heilige Oorlog tegen de Islam en waren geduchte vechters. De Orde werd al snel een stabiele militaire/financiële organisatie die zich vertakte door geheel Christelijk Europa en Palestina en eigenlijk de eerste multinational werd.


      

Wapen Tempeliers Zegel Wapen Hugues de Payns


Bernard van Clairveaux was nauw betrokken bij de oprichting volgens de Cisterciënzer regels. Door de gelofte van Armoe, vele bezittingen, landerijen en belastinginning werden ze zeer rijk. Ze werden een soort bankiershuis, die in de onveilige tijden de wissel invoerden (uit te betalen in de vestigingen onderweg). Ze exploiteerden meer dan 1000 Commanderijen. De Orde viel rechtstreeks onder het gezag van de Paus. De Grootmeester was alleen heerser. De Ridders droegen een wit kleed, serianten (niet adellijken) zwart met het rode kruis.Saladin doodde (rituele slachting) elk gevangen genomen Tempelier, hoewel hij voor anderen soms edelmoedig was. Na de inname van Jeruzalem (1187) werd elk spoor van de Tempeliers grondig verwijderd op de Tempelberg. De macht van de Tempeliers was voor Philips IV (de Schone) een doorn in het oog. In 1307 werden 2000 Tempeliers gearresteerd en bezittingen genaast. In 1312 werd de Orde opgeheven. Paus Clemens V in Avignon, die onder druk stond van Philips heeft, volgens het onlangs gevonden Perkament van Chinon, de Tempeliers vrijgesproken van Ketterij, hen de Absolutie gegeven en vergiffenis gevraagd. In 2007 verklaarde het Vaticaan alsnog dat de Tempeliers niet Ketters waren.


Smalle Weegbree Ruige Weegbree meer op kalkbodem

Smalle Weegbree of Plantago lanceaolata

Uit de weegbreefamilie Plantaginaceae. Overblijvende plant. Hoogte tot 50 cm. Bloeit de gehele zomer. Windverstuivers met aarvormige bloeiwijze. Bladeren vormen rozet.

Weinig opvallend. Door hun taaie bladeren tredplanten die altijd groeien. Als kruid onovertroffen en bijna overal voor te gebruiken. Zelfs goed eetbaar. Is energieopwekkend, antiseptisch, tegen insectenbeten (wrijven), jicht, aambeien, herpes, diarree en op slecht helende wonden.


Een welkome afwisseling geeft doorkijkjes op de meanderende Seine die het kanaal bijna raakt.


Natuurgebied met de Seine


Het laatste stuk langs het kanaal is schier eindeloos en minstens 6 km. Bemoedigend zijn de regelmatige km bordjes die aangeven toch dichterbij te komen.


Schier eindeloze route doet voelen als een slak


Bij een laatste knik lijkt het einde in zicht. Er loopt een snelstromende beek rechts beneden. Het pad buigt rechtsaf en eindigt wat vreemd op een parkeerterrein. Het kanaal loopt rechtdoor dichtgegroeid naar het centrum van Troyes.

Over snelwegen wordt het dorpje Barberey-Saint-Sulpice binnengestapt. Gauw vergeten, maar wel een open cafeetje, dat zeer welkom is. Naar het centrum is nog 6.5 km verder. De ringweg van de autosnelweg onderdoor en langs eindeloze voorstedenbebouwing. Aangegeven wordt dat het mogelijk is een bus tot het centrum te nemen, maar dat is de eer te na.


Lange aanloop tot eindelijk het kanaal weer gevonden wordt


Het kanaal is er ineens weer nu veranderd in een waterloop langs strakke stenen kaden met deftige gebouwen aan weerszijde van de straten. Een zijstraat is de aanloop naar het centrum. Een terras is uitnodigend en bezet met jonge mannen uit de Maghreb, die wel een pilsje drinken en waar het goed zitten is. Ze weten zelfs de weg te wijzen naar Maison Notre-Dame en l’Isle waar de slaapplaats voor vannacht moet zitten.


Maison Notre-Dame en l’Isle


Een vrolijke jonge vrouw verwelkomt de Pelgrim. Het is zaak er voor 17:00 uur te zijn anders zijn ze gesloten. Het is het vroegere seminarie waar voor 19,50 Euro een keurig kamertje betrokken wordt met douche en al. In een opwelling wordt gevraagd of het mogelijk is een dag langer te blijven; geen probleem! Een sleutel met code zorgt ervoor dat elk moment via de achterdeur binnengekomen kan worden.


Genieten van de binnenstad


In de binnenstad is het genieten op terrasjes van oude vakbouwhuizen en kerken. Het seminarie ligt een stukje van de stad. Net in de buurt zit een kebabtent die een voltreffer blijkt te zijn. Heerlijk eten op het terras met kip, rijst, patat, salade en een wijntje voor acceptabele prijzen. Nog aardige mensen ook, waarvan er een aanbiedt morgen de stad te laten zien. Toch maar niet, waarna het bed wordt opgezocht in een soort stiltegebied na 470,6 (252,6) km!

tab